Dla dobra pacjentów

dr hab.n.med. Tomasz Kubiatowski

Specjalista onkologii klinicznej


Doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych fazy II i III.

Miejsce Pracy:
- Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im św Jana z Dukli
- Oddział Onkologii Klinicznej
- Konsultant w dziedzinie onkologii klinicznej w Oddziale Urologii COZL oraz Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej SPSK4 w Lublinie

Zainteresowania:
- Nowotwory układu moczowo-płciowego, płuc, czerniak skóry i błon śluzowych
- Biologia molekularna zjawisk leżących u podłoża transformacji nowotworowej, terapie celowane i immunoterapia chorób nowotworowych

Przynależność do Towarzystw Naukowych:
- Polskie Towarzystwo Onkologiczne
- European Society of Medical Oncology
- American Society of Clinical Oncology
Medycyna składa się z trzech rzeczy: przesądów, empirii i nauki.

lek. med. Agata Chrzanowska-Kapica

Specjalista onkologii klinicznej


Doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych fazy II i III.

Miejsce Pracy:
- Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im św Jana z Dukli
- Oddział Onkologii Klinicznej
- Konsultant w dziedzinie onkologii klinicznej w Oddziale Urologii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej

Zainteresowania:
- Nowotwory układu moczowo-płciowego
- Nowotwory przewodu pokarmowego
- Terapie celowane i immunoterapia chorób nowotworowych

Przynależność do Towarzystw Naukowych:
- Polskie Towarzystwo Onkologiczne
- American Society of Clinical Oncology
Medycyna składa się z trzech rzeczy: przesądów, empirii i nauki.