Dowiedz się więcej o swojej chorobie

24 października 2017

Śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego

Co to jest śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego? Jako zespół bolesnego pęcherza (ang. BPS – Bladder pain syndrome) określamy przewlekły ból, ucisk, dyskomfort w obrębie pęcherza moczowego […]
24 października 2017

Zapalenie pęcherza moczowego po radioterapii/Pęcherz moczowy popromienny

Uszkodzenia ściany pęcherza moczowego może występować w bardzo długim czasie po radioterapii nawet do 15lat. Dotyczy około 15% pacjentów poddanych radioterapii. Przyczyną jest uszkodzenie drobnych naczyń […]
6 czerwca 2017

Płynna biopsja prostaty-test selectMDx

Co to jest płynna biopsja prostaty -test selectMDx? Płynna biopsja prostaty – SelectMDx Liquid Biopsy to nieinwazyjne badanie genetyczne wykonywane na podstawie próbki moczu, które mierzy […]
6 czerwca 2017

Obserwacja po leczeniu chirurgicznym raka nerki ograniczonego do narządu

Niezwykle ważnym i odpowiedzialnym zadaniem lekarza prowadzącego (urologa ) jest przeprowadzenie odpowiedniej obserwacji po leczeniu operacyjnym, której zadaniem w początkowym okresie pooperacyjnym jest identyfikacja powikłań oraz […]
6 czerwca 2017

Znaczenie dodatnich marginesów chirurgicznych po operacjach usunięcia guzów nerek

Obecność komórek nowotworowych w linii cięcia chirurgicznego po operacjach oszczędzających miąższ nerkowy (NSS) stwierdza się stosunkowo rzadko. Dodatnie marginesy rozpoznaje się po 0-7% operacji otwartych, 0.7-4% […]
6 czerwca 2017

Leczenie chirurgiczne raka nerki ograniczonego do narządu

Postępowaniem z wyboru w raku nerkowokomórkowym ograniczonym do nerki jest leczenie chirurgiczne. Dotyczy to także małych guzów nerek, gdyż wbrew temu co sądzono do niedawna , […]
6 czerwca 2017

Niechirurgiczne metody postępowania w raku nerki ograniczonym do narządu

Techniki ablacyjne W codziennej praktyce urologicznej spotkać można pacjentów z rozpoznanym guzem nerki, u których przeprowadzenie znieczulenia i operacji obarczone jest bardzo wysokim ryzykiem zgonu, bądź […]
4 kwietnia 2017

Leczenie chirurgiczne zaawansowanych postaci raka nerki

Na rycinie powyżej przedstawiono stopnie zaawansowania raka nerki, stopnie III i IV dotyczą postaci zaawansowanych (wychodzących poza nerkę). W tych postaciach dla uzyskania wyników lepszych od […]
6 marca 2017

Raka stercza

Częstość raka prostaty Rak prostaty jest obecnie drugim pod względem częstości nowotworem złośliwym rozpoznawanym u mężczyzn w Polsce, i ustępuje jedynie rakowi płuca. Dodatkowo w Polsce liczba nowo rozpoznawanych zachorowań […]

Skontaktuj się z nami