Dowiedz się więcej o swojej chorobie

13 lutego 2018

Ialuril Prefill Synergiczna kombinacja kwasu hialuronowego oraz siarczanu chondroityny

24 października 2017

Śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego

Co to jest śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego? Jako zespół bolesnego pęcherza (ang. BPS – Bladder pain syndrome) określamy przewlekły ból, ucisk, dyskomfort w obrębie pęcherza moczowego […]
24 października 2017

Zapalenie pęcherza moczowego po radioterapii/Pęcherz moczowy popromienny

Uszkodzenia ściany pęcherza moczowego może występować w bardzo długim czasie po radioterapii nawet do 15lat. Dotyczy około 15% pacjentów poddanych radioterapii. Przyczyną jest uszkodzenie drobnych naczyń […]
6 czerwca 2017

Płynna biopsja prostaty-test selectMDx

Co to jest płynna biopsja prostaty -test selectMDx? Płynna biopsja prostaty – SelectMDx Liquid Biopsy to nieinwazyjne badanie genetyczne wykonywane na podstawie próbki moczu, które mierzy […]
6 czerwca 2017

Obserwacja po leczeniu chirurgicznym raka nerki ograniczonego do narządu

Niezwykle ważnym i odpowiedzialnym zadaniem lekarza prowadzącego (urologa ) jest przeprowadzenie odpowiedniej obserwacji po leczeniu operacyjnym, której zadaniem w początkowym okresie pooperacyjnym jest identyfikacja powikłań oraz […]
6 czerwca 2017

Znaczenie dodatnich marginesów chirurgicznych po operacjach usunięcia guzów nerek

Obecność komórek nowotworowych w linii cięcia chirurgicznego po operacjach oszczędzających miąższ nerkowy (NSS) stwierdza się stosunkowo rzadko. Dodatnie marginesy rozpoznaje się po 0-7% operacji otwartych, 0.7-4% […]
6 czerwca 2017

Leczenie chirurgiczne raka nerki ograniczonego do narządu

Postępowaniem z wyboru w raku nerkowokomórkowym ograniczonym do nerki jest leczenie chirurgiczne. Dotyczy to także małych guzów nerek, gdyż wbrew temu co sądzono do niedawna , […]
6 czerwca 2017

Niechirurgiczne metody postępowania w raku nerki ograniczonym do narządu

Techniki ablacyjne W codziennej praktyce urologicznej spotkać można pacjentów z rozpoznanym guzem nerki, u których przeprowadzenie znieczulenia i operacji obarczone jest bardzo wysokim ryzykiem zgonu, bądź […]
4 kwietnia 2017

Leczenie chirurgiczne zaawansowanych postaci raka nerki

Na rycinie powyżej przedstawiono stopnie zaawansowania raka nerki, stopnie III i IV dotyczą postaci zaawansowanych (wychodzących poza nerkę). W tych postaciach dla uzyskania wyników lepszych od […]
6 marca 2017

Raka stercza

Częstość raka prostaty Rak prostaty jest obecnie drugim pod względem częstości nowotworem złośliwym rozpoznawanym u mężczyzn w Polsce, i ustępuje jedynie rakowi płuca. Dodatkowo w Polsce liczba nowo rozpoznawanych zachorowań […]

Skontaktuj się z nami