Onko Centrum logo, dla dobra Pacjentów, onkologia Lublin

Mieczysław Jazienicki

5/5 (18)

dr n. med. Mieczysław Jazienicki

Chirurg, Onkolog

Absolwent Wydziału Lekarskiego AM w Lublinie (1976-1982).

Przez 25 lat pracował w Klinice Chirurgii Urazowej AM w Lublinie gdzie był nauczycielem akademickim, a także obronił pracę doktorską pt.: “Operacyjne leczenie odleżynowych ubytków powłok płatami skórno-mięśniowymi” i uzyskał specjalizację z chirurgii ogólnej.

Od 2008 r. pracuje w Klinice Chirurgii Onkologicznej i jest w trakcie specjalizacji w tej dziedzinie.

Należy do Towarzystwa Chirurgów Polskich i Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.
Jest autorem i współautorem wielu publikacji w czasopismach naukowych.

Główne zainteresowanie zawodowe: chirurgia nowotworów skóry. / gtag(‘config’, ‘UA-96994316-4’)

Post Author: Paweł Iberszer