dr Mateusz Bilski w Onko-Centrum

Mateusz Bilski

5/5 (23)

lek. med. Mateusz Bilski

Specjalista radioterapii onkologicznej

dr Mateusz Bilski

Absolwent II Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – 2005-2011r.

Od 14.01.2019r. zatrudniony w Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Zamościu.
W 04.2018 – ukończona specjalizacja z Radioterapii Onkologicznej w Zakładzie Radioterapii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli.
Od 11.2016r. asystent w Katedrze i Zakładzie Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Zdobywca I Nagrody za najlepsza prezentacje ustną pt. „Efekt abskopalny radioterapii- pościg za nieznanym” na Międzynarodowym Kongresie Rad2018 w Macedonii.
Zdobywca I Nagrody za prezentację plakatową pt. „Interleukina 17A jako czynnik różnicujący nowotwory łagodne i złośliwe jajnika” na V Kongresie Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej w 2017r.

Szczególnym obszarem moich zainteresowań jest radioonkologia (radioterapia):

radioterapia stereotaktyczna/ radiochirurgia- metoda umożliwiająca podanie pojedynczej bądź kilku bardzo wysokich dawek frakcyjnych z jednoczasową znacznie lepszą w stosunku do konwencjonalnych (standardowych metod radioterapii) ochroną towarzyszących tkanek zdrowych. Odpowiedni dobór schematu leczenia pozwala osiągnąć około 90% skuteczność miejscową prowadzonej terapii. Metoda ta pozwala na leczenie nowotworów pierwotnych oraz przerzutowych (więcej w artykule – kliknij link) oraz radioterpia raka gruczołu krokowego- technika IGRT (Image Guided Radiation Therapy) przeprowadzana na podstawie wszczepianych do gruczołu krokowego złotych znaczników (Gold Anchor). Pozwala ona napromieniać nowotwór z większą precyzją i jednocześnie w sposób lepszy chronić tkanki i narządy zdrowe.

Dla Pacjentów z grup podwyższonego ryzyka (pośrednia wysoka, wysoka oraz bardzo wysoka- określane są one podczas konsultacji przez lekarza) zastosowanie skojarzenia metod radioterapeutycznych- teleradioterapii z brachyterapią. Dołączenie brachyterapii do teleradioterapii pozwala na poprawę wyników leczenia o 20-40% w kontekście czasu przeżycia bez wznowy biochemicznej w ocenie 10 letniej od zakończenia terapii. Wobec braku przeciwskazań wszyscy chorzy kwalifikowani do tych grup ryzyka powinni być leczeni w sposób skojarzony raka pęcherza moczowego- tzw. terapia Trimodality dająca szansę nie tylko na wyleczenie, ale również zachowanie pęcherza moczowego i jego funkcji w odróżnieniu do standardowej terapii opartej na usunięciu narządu, IGRT raka pęcherza moczowego- podobnie jak przy IGRT raka gruczołu krokowego nowotwory ginekologiczne- w skojarzeniu z brachyterapią/ chemioterapią. Jako leczenie oszczędzające narząd, neoadjuwantowe lub uzupełniające po zabiegu operacyjnym- szczególnie warto skonsultować z radioterapeutą wskazania/ bądź ich brak do uzupełniającego leczenia promieniowaniem gdyż metoda, obszary i dawki promieniowania w leczeniu uzupełniającym różnią się często od tych stosowanych w sytuacji rozpoznania wznowy gdy jest to już leczenie ratunkowe. Wczesna radioterapia, gdy istnieją wskazania, cechuje się wyższą skutecznością jak również niższą potencjalną toksycznością względem leczenia ratunkowego, które często zakłada użycie kilku metod leczniczych nowotworów płuc- raka niedrobnokomórkowego oraz drobnokomórkowego- jako metody wyłącznej lub elementu leczenia skojarzonego- radioterapii uzupełniającej po zabiegu operacyjnym, czy radiochemioterapii przeprowadzanej jednoczasowo co pozwala na zwiększenie efektywności leczenia nowotworów głowy i szyi- w określonych przypadkach z użyciem metod przyspieszonego napromieniania, pozwalających na poprawę efektów i skrócenie czasu terapii.

Ponadto dużą uwagę poświęcam zagadnieniu leczenia wspomagającego pacjentów onkologicznych ze szczególnym uwzględnieniem terapii bólu- posiadam ukończony kurs z medycyny paliatywnej jak również doświadczenie nabyte podczas kilkuletniej pracy w hospicjum.

Badania kliniczne dotyczące radioonkologii co roku przynoszą zmiany oraz dostarczają jakże cennych informacji, które pozwalają zwiększyć efektywność przeprowadzanej terapii jak również czynić ja mniej uciążliwą dla pacjentów. Nierozłącznym elementem mojej praktyki jest ciągłe doszkalanie się poprzez udział w międzynarodowych oraz ogólnopolskich kongresach, warsztatach czy sympozjach.

dr Mateusz Bilski - więcej szczegółów

Zapraszamy do Onko-Centrum. Zarejestruj się wygodnie online > kliknij tutaj

Poznaj cały zespół Onko-Centrum > kliknij tutaj

Zachęcamy do wejścia na stronę onkologia.org.pl > kliknij tutaj

Post Author: Paweł Iberszer