Onko Centrum logo, dla dobra Pacjentów, onkologia Lublin

Marek Urban

4.95/5 (21)

dr n. med. Marek Urban

Chirurg, Urolog

Od 1997 przez 18 lat pracował w Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej w Lublinie.

Od 01.07.2015 zatrudniony na Oddziale Urologicznym Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. W 1999 ukończył specjalizację z chirurgii a w 2007 z urologii, uzyskując z międzynarodowego egzaminu najlepszy wynik w Europie.

Odbywał staże w wiodącym niemieckim ośrodku urologicznym w Berlinie. Systematycznie uczestniczy w szkoleniach doskonalących, m.in. w prestiżowych kursach onkologii urologicznej na Uniwersytecie Harvarda w Stanach Zjednoczonych. Jest autorem i współautorem 46 publikacji oraz prezentacji na kongresach krajowych i międzynarodowych. Posiada duże doświadczenie w badaniach klinicznych, w których pełnił funkcję głównego badacza, współbadacza oraz koordynatora badań. Szczególne dziedziny zainteresowania to onkologia urologiczna i laparoskopowe techniki operacyjne. / gtag(‘config’, ‘UA-96994316-4’)

Post Author: Paweł Iberszer