Dla dobra pacjentów

Lek. Teresa Rogowska

Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii


Teresa Rogowska ukończyła Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jest specjalistą w zakresie Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Doświadczenie i wiedzę lekarską zdobywała w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jana Bożego w Lublinie, gdzie w latach 1996-2006 pełniła funkcję Zastępcy Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej oraz w Poradni Leczenia Bólu Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie. W latach 2009-2011 ukończyła studia podyplomowe z Medycyny Bólu na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Brała udział w wielu zjazdach i konferencjach dotyczących bólu i jego leczenia. Obecnie pracuje w SPZOZ w Krasnymstawie, SPZZOZ w Lipsku oraz w 6 SPZOZ w Dęblinie.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Badania Bólu i oraz Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Zainteresowania: Zabiegowe metody leczenia bólu – neurolizy zwojów i nerwów obwodowych, blokady układu nerwowego, termolezja oraz krioterapia chirurgiczna.

Medycyna składa się z trzech rzeczy: przesądów, empirii i nauki.