Dla dobra pacjentów

dr n.med. Marta Morawska

Hematologia, choroby wewnętrzne


Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie który ukończyła z wyróżnieniem w 2004 roku. W 2009 roku obroniła pracę doktorską.

- Specjalista w dziedzinie hematologii i chorób wewnętrznych, aktualnie w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej,

- aktualnie od 2015 roku pracuje w Oddziale Hematologicznym Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie. Wcześniej od 2005 roku pracowała w Klinice Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku w SPSK1

- Ukończyła szkolenia w zakresie "Opieki paliatywnej, długoterminowej i leczenia przeciwbólowego" pacjentów z chorobą nowotworową.

- Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Bierze aktywny udział w najważniejszych, światowych i europejskich wydarzeniach naukowych w dziedzinie hematologii

- Od wielu lat bierze udział w licznych badaniach klinicznych I-IV fazy na stanowisku badacza,

- Główne zainteresowania: chłoniaki, szpiczak plazmocytowy, zespoły mieloprolifercyjne , mielodysplastyczne, ostre białaczki

- Autorka publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych

- Otwarta i przyjazna dla pacjentów


Specjalizacje

- Hematologia
- Choroby wewnętrzne
- Onkologia kliniczna - w trakcie
Medycyna składa się z trzech rzeczy: przesądów, empirii i nauki.