Dla dobra pacjentów

dr n. med. Izabela Winkler

Ginekolog


Jest absolwentką AM w Lublinie którą ukończyła w 2010 roku. Specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii ukończyła w 2017 roku.

W latach 2010-2016 kształciła się w II Klinice Ginekologii Operacyjnej SPSK4 w Lublinie.

Od 2016 roku pracuje w II Oddziale Ginekologii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej.

W 2011 roku ukończyła Podyplomowe Studia Menadżerskie w Zarządzaniu i Ekonomice w Ochronie Zdrowia UM w Lublinie.

Podczas studiów medycznych za osiągnięcia w nauce w roku 2008/2009 otrzymała Stypendium Ministra Zdrowia oraz wyróżnienie w Konkursie na Najlepszego Studenta RP- Studencki Nobel 2009.

Pracę doktorską pt „Limfocyty Th17, T regulatorowe oraz NKT w nabłonkowych nowotworach jajnika” obroniła w 2014 roku.

Ponadto absolwentka biotechnologii UMCS (Praca magisterska pt” Komórki macierzyste krwi pępowinowej jako źródło komórek nerwowych”). Uczestniczka wielu kursów z kolposkopii i ultrasonografii.

Systematycznie bierze udział w szkoleniach doskonalących, m.in. w szpitalu Klinicznym Gemelli w Rzymie.

Głównym obszarem zainteresowań są ginekologia onkologiczna, genetyka oraz immunologia nowotworów.

Miłośniczka sportu, szczególnie biegania.

Medycyna składa się z trzech rzeczy: przesądów, empirii i nauki.