Dla dobra pacjentów

mgr Olga Krzyżanowska

Fizjoterapeuta, dyplomowany terapeuta uroginekologiczny


Jestem absolwentką studiów magisterskich na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie na kierunku fizjoterapia.

Moja dotychczasowa praca w placówkach medycznych adresowana była głównie do osób z problemami ortopedycznymi. W swojej pracy wykorzystuje techniki tkanek miękkich, masaż tkanek głębokich, osteopatię strukturalną, łagodną chiropraktykę. Zdobytą wiedzę i praktykę postanowiłam również wykorzystać w pracy z pacjentami z dolegliwościami w obrębie dna miednicy.

Ukończyłam szkolenie podyplomowe składające się z V modułów z zakresu “Fizjoterapia w nietrzymaniu moczu i stolca oraz obniżaniu narządów miednicy mniejszej” w Krakowie. Uzyskałam tytuł Terapeuty Uroginekologicznego, wpisując się tym samym w listę dyplomowanych terapeutów Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego (PTUG).

Ukończyłam również kurs – “Teoretyczne i praktyczne podstawy stymulacji funkcjonalnej (FES) oraz zastosowania powierzchniowej elektromiografii (sEMG) i EMG – biofeedback’u w terapii pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi mięśni oraz nietrzymaniem moczu i stolca” w Poznaniu.

Aktualnie kontynuuję cykl szkoleniowy – “Funkcjonalna Terapia Wisceralna”, który swoim programem obejmuje m.in. terapię układu moczowo-płciowego, terapię narządów jamy brzusznej, zabiegi na bliznach pourazowych i pooperacyjnych, uzupełniając tym samym terapię uroginekologiczną.
Medycyna składa się z trzech rzeczy: przesądów, empirii i nauki.