I i II faza badań klinicznych, Onko-Centrum, laboratorium

I-II faza badań klinicznych

I i II faza badań klinicznych Badania kliniczne prowadzone są w czterech etapach (fazach). I Faza W pierwszej kolejności wstępnie oceniane jest bezpieczeństwo badanej substancji. W grupie kilkudziesięciu zdrowych ochotników bada się jej metabolizm, wchłanianie, wydalanie, ewentualną toksyczność oraz interakcje z innymi przyjmowanymi substancjami (pokarmami, lekami). Po zakończeniu tego etapu możliwe jest określenie dawkowania badanej […]

badania kliniczne, Onko-Centrum, badacz w laboratorium, badania kliniczne Onko-Centrum

Badania Kliniczne

badania kliniczne Onko-Centrum Dlaczego prowadzi się badania kliniczne? Aby sprostać wyzwaniom związanym zarówno z chorobami znanymi od dawna, jak i rzucanym przez choroby nowe lub nowo odkryte, konieczny jest rozwój substancji pozwalających je leczyć. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat postęp w medycynie – w tym opracowanie wielu nowych leków i terapii – sprawił, że dziś […]

Prawa uczestnika - badania kliniczne, zdjęcie laboranta, Onko-Centrum

Prawa uczestnika – badania kliniczne

Prawa uczestnika – badania kliniczne Udział Pacjenta w badaniu klinicznym jest BEZPŁATNY. Wszelkie koszty leczenia (koszt badanych leków, specjalistycznych badań oraz opieki lekarskiej) ponosi sponsor badania. Wśród najważniejszych praw uczestnika badania klinicznego warto wymienić: – Pacjent ma prawo do wszelkich informacji związanych z udziałem w badaniu. Jeżeli są one niezrozumiałe ma prawo uzyskania dalszych wyjaśnień […]

Dlaczego prowadzi się badania kliniczne? Onko-Centrum, laboratorium

Dlaczego prowadzi się badania kliniczne?

Dlaczego prowadzi się badania kliniczne? Aby sprostać wyzwaniom związanym zarówno z chorobami znanymi od dawna, jak i rzucanym przez choroby nowe lub nowo odkryte, konieczny jest rozwój substancji pozwalających je leczyć. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat postęp w medycynie – w tym opracowanie wielu nowych leków i terapii – sprawił, że dziś potrafimy poradzić sobie […]

Badania kliniczne - zasady, Onko-Centrum, kobieta patrząca przez mikroskop

Badania kliniczne – zasady

Badania kliniczne – zasady Jak się prowadzi badania kliniczne? W badaniach klinicznych najważniejsze jest bezpieczeństwo Pacjenta i zabezpieczenie jego praw, dlatego wszelkie badania muszą być prowadzone zgodnie z wytycznymi Good Clinical Practice (w skrócie GCP), czyli Dobrej Praktyki Klinicznej. Główne założenia to: – Dobro pacjenta, jego prawa i jego bezpieczeństwo są nadrzędne w stosunku do […]

Skip to content