badania kliniczne, Onko-Centrum, badacz w laboratorium, badania kliniczne Onko-Centrum

Badania Kliniczne

badania kliniczne Onko-Centrum

Dlaczego prowadzi się badania kliniczne?

Aby sprostać wyzwaniom związanym zarówno z chorobami znanymi od dawna, jak i rzucanym przez choroby nowe lub nowo odkryte, konieczny jest rozwój substancji pozwalających je leczyć. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat postęp w medycynie – w tym opracowanie wielu nowych leków i terapii – sprawił, że dziś potrafimy poradzić sobie z wieloma chorobami, które do niedawna były nieuleczalne.

Jeden przykład – jeszcze w 1999 roku tylko 3 na 10 Pacjentów ze zdiagnozowaną białaczką przeżywało do 5 lat. Dziś w wielu przypadkach leczenie jest skuteczne i powoduje nie tylko powstrzymanie postępu choroby, ale całkowite wyleczenie.

Trwające nabory do badań klinicznych w Onko-Centrum:

1) Badanie PROCADE / Badania trwa. Można wysyłać zgłoszenia.

Badanie PROCADE nr HC1119-CS-03
Sponsor Hinova

Badanie III fazy w opornym na kastrację raku prostaty z obecnością przerzutów odległych. Leczenie Pacjentów z rakiem prostaty z przerzutami w tkankach miękkich opornego na kastrację (mCRPC) z progresją w trakcie przyjmowania hormonów, którzy nie byli leczeni antyandrogenami 2-giej generacji i chemioterapią (taksany).

Kryteria włączenia uczestników do badania, kliknij

2) Badanie RADIANT / Badanie rozpocznie się we wrześniu. Można wysyłać zgłoszenia.

Badanie RADIANT nr BAY20510-BC 8419517
Sponsor Bayer

Badanie IV fazy w raku prostaty rozwijającym się mimo leczenia antyandrogenami 2-giej generacji i wcześniejszej chemioterapii. Program lekowy dla Pacjentów z opornym na kastrację rakiem prostaty z przerzutami (minimum 2 do kości) z progresją w trakcie hormonoterapii i po leczeniu antyandrogenami 2-giej generacji oraz chemioterapii taksanami chyba, że Pacjent nie tolerował lub odmówił terapii.

Kryteria włączenia uczestników do badania, kliknij

Ważne

Osoby zgłaszające się do badania są proszone o bardzo dokładne przeczytanie kryteriów włączenia do badania. Udział Uczestnika w badaniu jest bezpłatny jednak, jeśli Pacjent nie spełnia opisanych kryteriów wówczas za konsultację urologiczną jest pobierana opłata według cennika usług świadczonych w Onko-Centrum.

Formularz zgłoszeniowy – badania kliniczne

Pacjentów chcących uzyskać więcej informacji o udziale w badaniu prosimy o wypełnienie formularza, oddzwonimy

Post Author: Paweł Iberszer