Onko Centrum logo, dla dobra Pacjentów, onkologia Lublin

Ludmiła Grzybowska-Szatkowska

Dr hab. n. med. Ludmiła Grzybowska-Szatkowska jest onkologiem klinicznym i radioterapeutą. Posiada ponad 30-letni staż pracy w dziedzinie onkologii. Pracuje na I Oddziale Radioterapii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Ukończyła Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Zajmuje się leczeniem nowotworów litych (chemioterapia i radioterapia nowotworów piersi, przewodu pokarmowego, głowy i szyi, mózgu, płuc) oraz leczeniem celowanym nowotworów litych. […]

Onko Centrum logo, dla dobra Pacjentów, onkologia Lublin

Małgorzata Jankiewicz

Małgorzata Jankiewicz – absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Specjalista radioterapii onkologicznej I i II stopnia. Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę w Onkologicznym Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej, obecnie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej (COZL). Aktualnie jest zatrudniona jako starszy asystent w Zakładzie Radioterapii COZL. Prowadzi napromienianie chorych na nowotwory o różnych lokalizacjach przy użyciu nowoczesnych […]

Onko Centrum logo, dla dobra Pacjentów, onkologia Lublin

Mateusz Bilski

Absolwent II Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – 2005-2011r. Od 14.01.2019r. zatrudniony w Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Zamościu. W 04.2018 – ukończona specjalizacja z Radioterapii Onkologicznej w Zakładzie Radioterapii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli. Od 11.2016r. asystent w Katedrze i Zakładzie Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Zdobywca I […]

Onko Centrum logo, dla dobra Pacjentów, onkologia Lublin

Katarzyna Grądzka

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Ukończyła studia podyplomowe w zakresie psychoonkologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Obecnie w trakcie studiów z psychoterapii w Katedrze Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. Miejsce Pracy: – Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im św. Jana z Dukli Zainteresowania: – psychoonkologia – psychologia zdrowia – wsparcie […]

Onko Centrum logo, dla dobra Pacjentów, onkologia Lublin

Paweł Andrzejewicz

Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu, którą uzyskał w 2013 roku, po odbyciu szkolenia specjalizacyjnego w Klinice Ortopedii i Traumatologii SPSK4 w Lublinie. Miejsce Pracy: Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Główne zainteresowania: Diagnostyka oraz leczenie dysfunkcji narządu ruchu ze szczególnym uwzględnieniem zmian nowotworowych. Porady wykonywane w zakresie onkologii narządu ruchu – zmiany nowotworowe: […]

Onko Centrum logo, dla dobra Pacjentów, onkologia Lublin

Małgorzata Miącz

Akademia Medyczna w Lublinie 1995, lekarz medycyny Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii, ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin, Polska-I stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych, 1999 Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Plac Hallera 190-647 Łódź, Polska -doktor nauk medycznych, 2008 Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. Dr K. […]

Jankowski Tomasz, onkolog, radioterapeuta, onko centrum ,zdjęcie specjalisty

Tomasz Jankowski

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Studium Doktoranckie na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu Miejsce Pracy: – Klinika Pulmonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy SPSK4 – Oddział Pulmonologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Bożego w Lublinie – Konsultant w dziedzinie onkologii […]

Onko Centrum logo, dla dobra Pacjentów, onkologia Lublin

Agata Chrzanowska-Kapica

Agata Chrzanowska-Kapica – Doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych fazy II i III. Miejsce Pracy: – Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im św Jana z Dukli – Oddział Onkologii Klinicznej – Konsultant w dziedzinie onkologii klinicznej w Oddziale Urologii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej Zainteresowania: – Nowotwory układu moczowo-płciowego – Nowotwory przewodu pokarmowego – Terapie celowane i immunoterapia […]

Onko Centrum logo, dla dobra Pacjentów, onkologia Lublin

Małgorzata Jankowska

Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, lekarz chorób wewnętrznych. Specjalizuje się w leczeniu żywieniowym. Wykształcenie: – Akademia Medyczna w Łodzi, Wydział Lekarski – Szkoła Żywienia Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSPEN) – SGGW Warszawa, Poradnictwo Żywieniowe i Dietetyczne – w trakcie – Szkolenie CEEA ( Europejska Szkoła Anestezjologii i Intensywnej Terapii) Miejsce Pracy: – […]

Marta Morawska, Onko Centrum, onkologia, Lublin, zdjęcie

Marta Morawska

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie który ukończyła z wyróżnieniem w 2004 roku. W 2009 roku obroniła pracę doktorską. – Specjalista w dziedzinie hematologii i chorób wewnętrznych, aktualnie w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej, – aktualnie od 2015 roku pracuje w Oddziale Hematologicznym Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie. Wcześniej od 2005 roku […]