Andrzej Rojowski

Andrzej Rojowski – doskonały torakochirurg pracujący na co dzień w Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej SPSK 4 w Lublinie przy ul. Jaczewskiego 8 jako starszy asystent. Absolwent wydziału lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Posiada specjalizację z chirurgii ogólnej i chirurgii klatki piersiowej. Zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem operacyjnym guzów opłucnej, płuc, śródpiersia i ściany klatki piersiowej. […]

Beata Kościańska

Miejsce pracy: Onko Centrum Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli Poradnia Onkologiczna, Lubelski Rejestr Nowotworów – Wojewódzkie Biuro Rejestracji, 20-090 Lublin, ul. Jaczewskiego 7 Wykształcenie: Lata 1964-1972 – Szkoła Podstawowa nr 13 w Lublinie 1972-1976 – I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie 1976-1982 – studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej […]

Jeśli jesteś naszym Pacjentem i masz pytanie, napisz

Drogi Pacjencie, wszystkie odpowiedzi mają charakter informacyjny i edukacyjny. Nie mogą zastąpić wizyty i konsultacji lekarskiej. Odpowiedzi będą wysyłane najszybciej jak to możliwe na adres mejlowy podany w formularzu. WAŻNE: Prosimy o wysyłanie pytań dotyczących wizyty tylko przez Pacjentów, którzy zapisali się na konsultację, czy zabieg w Onko Centrum. Odpowiedzi udzieli Lekarz Specjalista. <!– Global […]

Olga Krzyżanowska

Jestem absolwentką studiów magisterskich na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie na kierunku fizjoterapia. Moja dotychczasowa praca w placówkach medycznych adresowana była głównie do osób z problemami ortopedycznymi. W swojej pracy wykorzystuje techniki tkanek miękkich, masaż tkanek głębokich, osteopatię strukturalną, łagodną chiropraktykę. Zdobytą wiedzę i praktykę postanowiłam również wykorzystać w pracy z pacjentami z dolegliwościami w obrębie […]

Zespół

5/5 (22) Oceń nas Paweł Andrzejewicz Włodzimierz Baranowski Mateusz Bilski Agata Chrzanowska-Kapica Ewa Czukiewska Katarzyna Grądzka Ludmiła Grzybowska-Szatkowska Paweł Iberszer Małgorzata Jankiewicz Małgorzata Jankowska Tomasz Jankowski Michał Jaśkiewicz Mieczysław Jazienicki Joanna Juszczyńska Robert Klijer Beata Kościańska Olga Krzyżanowska Marcin Kubiak Małgorzata Miącz Marta Morawska Krzysztof Sołowiej Andrzej Rojowski Paweł Terlecki Marek Urban Izabela Winkler Marcin […]

Joanna Juszczyńska

Starszy asystent w Zakładzie Radioterapii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli. Zainteresowania: – radioterapia monitorowana obrazem ang. IGRT – Image Guided Radiotherapy – precyzyjna lokalizacja napromienianego obszaru w oparciu o codzienną weryfikację tomograficzną napromienianego obszaru (w przypadku nowotworów gruczołu krokowego z wykorzystaniem zaimplantowanych znaczników) – wyznaczanie obszarów napromienianych na podstawie fuzji z […]

Ludmiła Grzybowska-Szatkowska

Dr hab. n. med. Ludmiła Grzybowska-Szatkowska jest onkologiem klinicznym i radioterapeutą. Posiada ponad 30-letni staż pracy w dziedzinie onkologii. Pracuje na I Oddziale Radioterapii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Ukończyła Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Zajmuje się leczeniem nowotworów litych (chemioterapia i radioterapia nowotworów piersi, przewodu pokarmowego, głowy i szyi, mózgu, płuc) oraz leczeniem celowanym nowotworów litych.

Małgorzata Jankiewicz

Małgorzata Jankiewicz – absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Specjalista radioterapii onkologicznej I i II stopnia. Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę w Onkologicznym Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej, obecnie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej (COZL). Aktualnie jest zatrudniona jako starszy asystent w Zakładzie Radioterapii COZL. Prowadzi napromienianie chorych na nowotwory o różnych lokalizacjach przy użyciu nowoczesnych […]

Mateusz Bilski

Absolwent II Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – 2005-2011r. Od 10.2012r.–10.2016r.- studia doktoranckie w trybie stacjonarnym na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie (Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej). W 04.2018 – ukończona specjalizacja z Radioterapii Onkologicznej w Zakładzie Radioterapii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli. Od 11.2016r. asystent w Katedrze i Zakładzie Onkologii […]

Katarzyna Grądzka

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Ukończyła studia podyplomowe w zakresie psychoonkologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Obecnie w trakcie studiów z psychoterapii w Katedrze Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. Miejsce Pracy: – Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im św. Jana z Dukli Zainteresowania: – psychoonkologia – psychologia zdrowia – wsparcie […]

Scroll Up