dr Agata Chrzanowska-Kapica w Onko-Centrum

Agata Chrzanowska-Kapica

5/5 (15)

lek. med. Agata Chrzanowska-Kapica

Specjalista onkologii klinicznej

dr Agata Chrzanowska-Kapica w Onko-Centrum

Agata Chrzanowska-Kapica – Doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych fazy II i III.

Miejsce Pracy:
– Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im św Jana z Dukli
– Oddział Onkologii Klinicznej
– Konsultant w dziedzinie onkologii klinicznej w Oddziale Urologii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej

Zainteresowania:
– Nowotwory układu moczowo-płciowego
– Nowotwory przewodu pokarmowego
– Terapie celowane i immunoterapia chorób nowotworowych

Przynależność do Towarzystw Naukowych:
– Polskie Towarzystwo Onkologiczne
– American Society of Clinical Oncology / gtag(‘config’, ‘UA-96994316-4’)

Zapraszamy do Onko-Centrum. Zarejestruj się wygodnie online > kliknij tutaj

Poznaj cały zespół Onko-Centrum > kliknij tutaj

Zachęcamy do wejścia na stronę onkologia.org.pl > kliknij tutaj

“Czynniki ryzyka

Najważniejszym czynnikiem ryzyka zachorowania na raka płuca jest aktywne palenie tytoniu. Dym tytoniowy zawiera kilka tysięcy związków chemicznych, spośród których kilkadziesiąt to substancje o udowodnionym silnym działaniu rakotwórczym.

Ryzyko zachorowania na raka płuca jest proporcjonalne do długości czasu palenia tytoniu, liczby wypalanych papierosów i wieku rozpoczęcia palenia. U osób palących ryzyko to jest wyższe niż u osób niepalących, przy czym np. przy jednej paczce wypalanych papierosów dziennie przez ponad 30 lat wzrasta 20-60-krotnie u mężczyzn i 14-20-krotnie u kobiet.

Nie ma „bezpiecznej” ilości wypalanego tytoniu, ryzyko zachorowania na raka płuca jest wyższe nawet u „sporadycznych palaczy” w porównaniu z osobami, które nigdy nie sięgają po papierosa.

U osób, które zaprzestały palenia tytoniu, ryzyko zachorowania na raka płuca stopniowo maleje, by po wielu latach znaleźć się na poziomie ok. dwukrotnie wyższym niż u osób niepalących.

Palenie papierosów zawierających niski poziom nikotyny wiąże się z podobnym ryzykiem zachorowania jak palenie tych o wyższej zawartości nikotyny, przy czym zastosowanie filtrów również nie chroni przed zachorowaniem na raka płuca.

Bierne palenie tytoniu także wiąże się z wyższym ryzykiem zachorowania na raka płuca w porównaniu z osobami nienarażonymi na dym tytoniowy. Szacuje się, że ok. 20-50% osób „niepalących”, które chorują na raka płuca, to bierni palacze tytoniu. (…)”

Fragment artykułu ze strony http://onkologia.org.pl/nowotwory-pluca-oplucnej-tchawicy/

Post Author: Paweł Iberszer